bettansmusikal.com

I Nacka FORUM

INLEDNING:

Vårt projekt ”Internationellt arbete med innehåll av kunskap och verksamhetsutveckling” handlar om att dela musiken, rörelserna, livserfarenheter och historia på andra ställen än där vi bor.

Andra världsdelar, storstäder, småstäder och byar är ett sätt att bredda våra kunskaper och förmedla vidare våra olika historier till barn och ungdomar i vårt samhälle. Det är viktigt att förvara olika samhällets skatter i våra historier likt en form av en berättelse med olika utrycks medel. Här med vårt besök med inspiration, upplevelse och kunskap där vi ser och kan jämföra oss med våra olika kulturer. Kan vi lämna det vidare till våra kommande generationer med lätthet, humor allvar och kärlek. På så vis blir ingenting längre främmande. 

RESAN TILL ETIOPIEN:

Under vår resa hade vi kontakt med organisationen WSG (Win Souls for God). i Etiopien, Addis Abeba. W.S.G är 50 unga evangeliskt kristna etiopier, som först och främst vill vara medmänniskor. I början startades som ett rent socialt arbete enligt evangeliskt mönster. Med vänskap, utdelning av mat och kläder och ett enkelt budskap om att barnen på gatan har en himmelsk far som bryr sig om dem. Win Souls for God vill visa sin kärlek i handling till de fattigaste barnen och gatufolket i Addis Abeba. Någon måste visa dem ljuset för att de ska kunna se det, menar ungdomarna i WSG.

Därför hjälper de barnen ett och ett bort från gatan. WSG är positiva till ett samarbete med oss på Boo KFUM / dans och känner väl till YMCA i Etiopien. Vårt mål är att länka ihop olika världar. Därför strävar vi efter att ha ett samarbete också internationellt, men också i vårt eget land i andra kommuner för att sedan sprida och inspirera i skapandet tillsammans med deltagarna i vår verksamhet. När vi besökte organisationen fick vi möta bl.a en skola som WSG skapat för barn som lever på gatan och de som inte själva har råd att betala för material, mat eller skolgång. WSG står för alla dessa kostnader och har totalt 1200 elever i deras 4 skolor. I skolan fick vi chansen att sprida våra kunskaper inom sång, dans och rörelse när vi framförde olika låtar. Vad vi vill kunna bidra med som ledare är att barnet själv ska få tillägna sig ett eget ansikte, en kropp, gester, handlingar, språk, tankar, känslor, föreställningar och fantasier som skapar medvetenhet om sig själva som förhoppningsvis leker fram en mognad och förståelse. Vi såg att även fast de flesta av dessa barn som lever i extrem fattigdom och kanske lever på gatan, är i ständig rörelse och har en enorm upptäckarlust och skaparglädje. Barnen fick visa vad de lärt sig och sjöng bl.a en låt om Afrika på engelska för oss med stor glädje.

Vi ska inte glömma att de vi delar med oss till varandra är också hjälp till kunskap för andra och oss. Vi ska inte glömma att dessa lever i ett land som varit i krig och ständigt räds av ett nytt krig eller att vara styrd under diktaturens hårda värld. Trots detta kunde de hitta små guldkorn i vardagen. Vara kreativ, påhittig och skapa en god tillvaro av vad de hade, med så små medel. Det var så fantastiskt och stort för oss att få uppleva allt detta under enkla former. Vi ledare får en tankeställare och undrar varför vi i västvärlden OFTA aldrig känner oss nöjda med det vi gör. Där vi ständigt strävar efter stora och avancerade förändringar till att bli ännu bättre hela tiden.

Det var en fantastisk upplevelse, kunskap och uppvaknande för oss och vår morgon dag!

Jag, Elisabeth fick även några år senare äran att komma till Sydafrika. Där möttes jag av unga barn med dans och sångtalanger. För mig är detta fantastisk att få möta ungdomar med samma ambition i sin aktivitet som våra egna ungdomar i Sverige. Med små medel skapar de glädje, samhörighet och tillit till varandra. Ett socialt umgänge och något som de alla har gemensamt. Vi ska komma ihåg att det ekonomiska inte är i samma nivå som här i Sverige. Allt som kommuner, föreningar och organisationer byggt upp runt barn och ungdomars aktivitet är inte det samma. Här hjälper man till och tar vad man har och gör något av det och hoppas på "dricks" av besökarna. Därför måste man göra det bästa ifrån sig under sitt uppträdande. Närvaron, ja det kan vi ju se på bilden till vänster.