top of page

KALENDARIUM FÖR VÅR-2023

KULTURKLASSERNA 10 gr.


BARNDANS


KOSTNAD: 

860 kr /termin

LÖRDAGAR VÅREN: Kl. 9:00 - 9:40 Ny 

BARNDANS 3 - 4 år ….med förälder

Start: 21:a Januari

Sportlov: 24:e Februari - 5:e Mars ( Stängt )

Påsklov: 6:e April - 16:e April ( Stängt )

Kristi himmelfärd: 18:e Maj - 21:a Maj ( Stängt )

Sista lektion: 22:e April

----------------------------------

LÖRDAGAR VÅREN: Kl. 9:45 - 10:25 forts.

BARNDANS 3 - 4 år ….med förälder

Start: 21:a Januari

Sportlov: 24:e Februari - 5:e Mars ( Stängt )

Påsklov: 6:e April - 16:e April ( Stängt )

Kristi himmelfärd: 18:e Maj - 21:a Maj ( Stängt )

Sista lektion: 22:e April

-------------------------------------

SÖNDAGAR VÅREN: Kl. 11:30 - 12:10

BARNDANS 5-6 år …Ej förälder

Start: 22:a januari

Sportlov: 24:e Februari - 5:e Mars ( Stängt )

Påsklov: 6:e April - 16:e April ( Stängt )

Kristi himmelfärd: 18:e Maj - 21:a Maj ( Stängt )

Sista lektion: 23:e April

---------------------------------------------

SÖNDAGAR VÅREN: KL. 12:20 - 13:00 Ny

BARNDANS 4-5 år........Ej föräldrar

Start 22:a Januari

Sportlov: 24:e Februari - 5:e Mars  (Stängt)

Påsklov: 6:e April - 16:e April  (Stängt)

Kristi himmelfärd: 18:e Maj - 21:a Maj  (Stängt)

Sista Lektion 23:e April

................................................................................

ONSDAGAR VÅREN: Kl. 16:50 - 17:30

BARNDANS 5-6 år …Ej förälder

Start: 25:a Januari

Sportlov: 24:e Februari - 5:e Mars ( Stängt )

Sista lektion: 5:e April

----------------------------------------------------------

TORSDAGAR VÅREN: 16:00 - 16:40

BARNDANS 3-4 år med förälder

Start: 19:a Januari

Sportlov: 24:e Februari - 5:e Mars ( Stängt )

Påsklov: 6:e April - 16:e April ( Stängt )

Sista lektion: 30:e Mars

bottom of page